«MOST SHINING» Children’s Choral Theater (Guangzhou, Guangdong, China), artistic director – Yuan Jun Lai

«MOST SHINING» Children’s Choral Theater (Guangzhou, Guangdong, China), artistic director – Yuan Jun Lai

«MOST SHINING» Children’s Choral Theater (Guangzhou, Guangdong, China), artistic director – Yuan Jun Lai