Dalian Children’s Palace Kids Choir (Dalian, China), artistic director – Chi Zhang

Dalian Children’s Palace Kids Choir (Dalian, China), artistic director – Chi Zhang

Dalian Children’s Palace Kids Choir (Dalian, China), artistic director – Chi Zhang